GROENE PLANNEN VOOR TUIN | PLANTEN | ERF | PARK | STAD | PLANT

voortuin in Drenthe met keien

Voortuin in Ruinen met Drentse keien

De opdrachtgevers wilden de tuin graag aan laten sluiten bij de stijl van hun nieuwe huis. En tegelijk verwijzen naar oorsprong van de plek op de dekzand- en keileemgronden van Drenthe.