GROENE PLANNEN VOOR TUIN | PLANTEN | ERF | PARK | STAD | PLANT

inrichting en beheer

inrichting en beheer

Een selectie van tuinen en projecten waar de focus ligt op de inrichting en het beheer van  -vaak wat grotere- locaties.

Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van schoolpleinen in zone’s voor de verschillende leeftijdsgroepen.

Bloemrijk grasland en wilde bloemenweides vragen een aangepast maaibeheer.

Landschappelijke inpassingen bij de aanvraag van bestemmingsplanwijzigingen vragen vaak een gedegen onderzoek naar het ontstaan van de plek en de wijze waarop deze voor de toekomst vormgegeven wordt.

Een gebied kan worden beheerd op een dusdanige wijze dat kwaliteit en kosten met elkaar in balans worden gebracht. Ik denk hierin graag met u mee.