Visie

E  e n   t u i n o n t w e r p e r   z i e t   e e n   r u i m t e

z o a l s   a n d e r e n   h e m   n o g   n i e t   z a g e n.

Z i j   k i j k t   n i e t   a l l e e n,   m a a r   z i j   v o e l t

… e n   i n t e r p r e t e e r t   d e   p l e k   o p n i e u w.

 

Elke plek is uniek. Het is een schakel in de omgeving. Het is een verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het is daar waar binnen en buiten in elkaar overgaan.

Die plek vertalen we naar een tuin waar de gebruiker zich prettig voelt.
Om er te zijn, om er te werken, om thuis te komen, om te genieten, om er welkom te zijn.

Hiervoor maken we gebruik van een sterke eenvoudige vormgeving met beplanting die onderhoudsvriendelijk en gezond is. Beplanting ook die aantrekkelijk is voor dieren als vogels en vlinders. Waar mogelijk passen we duurzame, milieuvriendelijke en hergebruikte materialen toe.